Složení e-cigarety

Elektronická cigareta se skládá z tří funkčních částí:

  1. baterie (včetně případné řídící a regulační elektroniky)

  2. atomizér, příp. cartonizér

  3. inhalátor - patrona s náplní e-liquidu

 

1. Baterie

Baterie se používají Li-ion akumulátory a pro účely elektronické cigarety se u nich uvádí typ spínání: AUTO a MANUAL. Spínání typu Automat znamená, že k sepnutí obvodu dojde při potažení z elektronické cigarety. Spínání Manual je zajištěno tlačítkem, které je třeba stisknout při potažení z elektronické cigarety.

 

2. Atomizér

Atomizér je část zodpovědná za odpaření náplně, která je napájena elektrickým proudem z baterie a do níž se dostává přiměřené množství e-liquidu. V současné době se jedná většinou o topnou spirálku z odporového drátu, která je v kontaktu se savým materiálem napuštěným e-liquidem. Atomizér svoji konstrukcí a provedením zásadně ovlivňuje výslednou chuť, množství dýmu a další vlastnosti elektronické cigarety. V případě, že je atomizér vyroben v celku s patronou (cartrige), je nazýván cartomizér.

 

Cartomizér je spojení atomiozéru a patrony v jedno. Mohou se prodávat jak prázdné, tak i předplněné e-liquidem. Cenově bývá levnější než atomizér, jeho životnost je však obvykle kratší. Výhodu má právě v tom, že po vypotřebování náplně jej lze vyhodit a nasadit nový. Cartomizér může mít trochu odlišnou chuť i dýmivost oproti atomizéru. každému tak může vyhovovat něco jiného.

 

3. Inhalátor - patrona s náplní

Patrona (cartrige) je jakýmsi zásobníkem a podavačem e-liquidu k atomizéru. Patrona do elektronické cigarety je uložena v náústku a spolu s ním se i vyměňuje. Je to plastová kapsle, naplněná savou buničinou a nasáklá e-liquidem. Patrony do elektronických cigaret se vyrábějí  několika intemzitách obsahu nikotinu a v mnoha příchutích.